Xúc Tiến Đầu Tư Tại Malaysia

Ban Quản Lý các KCN Tây Ninh và Công ty liên doanh Sepzone-Linh Trung tháp tùng cùng đoàn xúc tiến đầu tư do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư chủ trì, Tổ chức hội thảo giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của Việt Nam tại Malaysia từ ngày 5/9/2007 đến ngày 10/9/2007.

Tây Ninh: Thêm 2 Dự Án Đầu Tư Vào KCN Trảng Bàng
Trong Tháng 8 Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh Đã Cấp Thêm 2 Giấy Phép Đầu Tư Cho 2 Doanh Nghiệp Trong Nước Và Nước Ngoài Do Là Công Ty Tnhh Tanifood Việt Nam Thuê 1 6 Ha Đất Để Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm Với Nguồn Vốn Đăng Ký 7 Tỷ Đồng…

Xem chi tiết

Tây Ninh: Thêm 2 Dự Án Đầu Tư Vào KCN Trảng Bàng

Trong Tháng 8 Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh Đã Cấp Thêm 2 Giấy Phép Đầu Tư Cho 2 Doanh Nghiệp Trong Nước Và Nước Ngoài Do Là Công Ty Tnhh Tanifood Việt Nam Thuê 1 6 Ha Đất Để Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm Với Nguồn Vốn Đăng Ký 7 Tỷ Đồng…

Xem chi tiết