Tin Xúc Tiến Đầu Tư

Tìm thấy 4 tin. Đang hiển thị các tin từ 1 đến 4 (10 tin/1 trang)

Đầu Tư Nước Ngoài Trong 2 Tháng Đầu Năm 2008

Tiếp theo đà tăng trưởng của năm 2007, trong 2 tháng đầu năm 2008 thu hút đầu tư nước ngoài vẫn đạt mức cao, một số doanh nghiệp ĐTNN đã triển khai tích cực ngay trong tháng đầu tiên của năm 2008.

Xem chi tiết

Xúc Tiến Đầu Tư Tại Malaysia
Ban Quản Lý các KCN Tây Ninh và Công ty liên doanh Sepzone-Linh Trung tháp tùng cùng đoàn xúc tiến đầu tư do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư chủ trì….

Xem chi tiết

Tây Ninh: Thêm 2 Dự Án Đầu Tư Vào KCN Trảng Bàng
Trong Tháng 8 Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh Đã Cấp Thêm 2 Giấy Phép Đầu Tư Cho 2 Doanh Nghiệp Trong Nước Và Nước Ngoài Do Là Công Ty Tnhh Tanifood Việt Nam Thuê 1 6 Ha Đất Để Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm Với Nguồn Vốn Đăng Ký 7 Tỷ Đồng…

Xem chi tiết

Đầu Tư Nước Ngoài Trong 2 Tháng Đầu Năm 2008

Tiếp theo đà tăng trưởng của năm 2007, trong 2 tháng đầu năm 2008 thu hút đầu tư nước ngoài vẫn đạt mức cao, một số doanh nghiệp ĐTNN đã triển khai tích cực ngay trong tháng đầu tiên của năm 2008.

Xem chi tiết

Xúc Tiến Đầu Tư Tại Malaysia

Ban Quản Lý các KCN Tây Ninh và Công ty liên doanh Sepzone-Linh Trung tháp tùng cùng đoàn xúc tiến đầu tư do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư chủ trì….

Xem chi tiết

Tây Ninh: Thêm 2 Dự Án Đầu Tư Vào KCN Trảng Bàng

Trong Tháng 8 Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh Đã Cấp Thêm 2 Giấy Phép Đầu Tư Cho 2 Doanh Nghiệp Trong Nước Và Nước Ngoài Do Là Công Ty Tnhh Tanifood Việt Nam Thuê 1 6 Ha Đất Để Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm Với Nguồn Vốn Đăng Ký 7 Tỷ Đồng…

Xem chi tiết