Tây Ninh: Thêm 2 Dự Án Đầu Tư Vào KCN Trảng Bàng

Trong tháng 8, Ban Quản lý Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh đã cấp thêm 2 giấy phép đầu tư cho 2 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Do là: Công ty TNHH TANIFOOD (Việt Nam) thuê 1,6 ha đất để sản xuất- chế biến thực phẩm với nguồn vốn đăng ký 7 tỷ đồng và Công ty TNHH Quốc tế Huân Thắng (Đài Loan) thuê 0,8 ha đất đầu tư vào lĩnh vực sản xuất khuôn vỏ máy tính, máy in và linh kiện phụ tùng cho tàu, thuyền với tổng số vốn đăng ký 1.158. 000 USD.

Tính đến nay, tại khu công nghiệp Trảng Bàng đã tiếp nhận 47 dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký hoạt động đạt gần 108 triệu USD, chủ yếu là các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhìn chung các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Trảng Bàng bước đầu đều làm ăn có hiệu quả. Trong 8 tháng qua, 24 nhà máy xí nghiệp đi vào hoạt động đã xuất khẩu được lượng hàng hóa sang các nước đạt 41 triệu 200 ngàn USD, tạo việc làm ổn định cho 8.500 lao động.

Hiện Khu công nghiệp Trảng Bàng đã được Chính phủ phê duyệt cho mở rộng 1.650 ha, trong đó có 700 ha đất công nghiệp để đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất.