Ngày 5.9.2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ngày 5.9.2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (ban hành 29.11.2005). Theo nghị định, “ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ ” (khoản 1, điều 5). 
(Nguồn: Báo Thanh niên)

Thực Hiện Chương Trình Hợp Tác Giữa Tây Ninh Và Thành Phố HCM: Kết Quả Bước Đầu Khả Quan
Thực Hiện Chương Trình Hợp Tác Giữa Tây Ninh Và Thành Phố Hcm Ngày 29 6 2001 Lãnh Đạo Tỉnh Tây Ninh Và Tp Hcm Ký Kết Chương Trình Hợp Tác Kinh Tế Xã Hội Giữa Hai Địa Phương Đồng Thời Các Cơ Quan Chức Năng Các Doanh Nghiệp Của Hai Địa Phương Đã Có Nhiều…

Xem chi tiết

Số Liệu Thống Kê Về KCN, KCX Trên Cả Nước Tính Đến Tháng 8/2007

Tính đến 31/8/2007, cả nước có 150 KCN, KCX với tổng diện tích đất tự nhiên là 32.325 ha…

Xem chi tiết

Thực Hiện Chương Trình Hợp Tác Giữa Tây Ninh Và Thành Phố HCM: Kết Quả Bước Đầu Khả Quan

Thực Hiện Chương Trình Hợp Tác Giữa Tây Ninh Và Thành Phố Hcm Ngày 29 6 2001 Lãnh Đạo Tỉnh Tây Ninh Và Tp Hcm Ký Kết Chương Trình Hợp Tác Kinh Tế Xã Hội Giữa Hai Địa Phương Đồng Thời Các Cơ Quan Chức Năng Các Doanh Nghiệp Của Hai Địa Phương Đã Có Nhiều…

Xem chi tiết

Số Liệu Thống Kê Về KCN, KCX Trên Cả Nước Tính Đến Tháng 8/2007

Tính đến 31/8/2007, cả nước có 150 KCN, KCX với tổng diện tích đất tự nhiên là 32.325 ha…

Xem chi tiết