Lịch công tác tuần từ 20/6/2022 đến 24/6/2022

Lịch công tác tuần từ 20/6/2022 đến 24/6/2022

Lịch công tác tuần từ 20/6/2022 đến 24/6/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(20/6/2022 đến 24/6/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

20/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

– Họp giao ban Ban lãnh đạo đầu tuần (Buổi chiều)

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Lê Thanh Kiệt

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Lê Thanh Kiệt

– Phạm Vũ Anh Thi

Thứ ba

21/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

– Dự họp thống nhất kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)  cho người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn thị xã (07 giờ 30)

 

Báo cáo tiến độ thực hiện theo Thông báo số 822-TB/VPTU, ngày 27/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị các nội dung theo Kế hoạch số 03-KH/TCT, ngày 15/6/2022 của Tổ công tác (14 giờ 00)

 

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

Trực tuyến

 

 

 

 

 

 

Tỉnh ủy TN

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Lê Thanh Kiệt

 

– Phạm Vũ Anh Thi

– Phòng QLLĐ

 

 

 

 

 

– Lê Thanh Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

Thứ tư

22/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

– Dự họp với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh (07 giờ 30)

 

– Họp giao ban tại CK Tân Nam (Buổi sáng)

 

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Tân Nam

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Lê Thanh Kiệt

 

 

– Huỳnh Đăng Khoa

 

 

 

 

 

– Phạm Vũ Anh Thi

 

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

Thứ năm

23/6/2022

– Khảo sát Khu KTCK Mộc Bài (Buổi sáng)

 

– Phối hợp VNPT khảo sát để xây dựng phần mềm đối chiếu điện tử (Buổi sáng)

 

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

– Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6/2022 (14 giờ 00)

 

Mộc Bài

 

 

Mộc Bài

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT UBND tỉnh

 

– Hà Văn Cung

– Lê Thanh Kiệt

 

– Phạm Vũ Anh Thi

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

 

– Huỳnh Đăng Khoa

Thứ sáu

24/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

– Rà soát việc thu tiền thuê đất trước và sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với 05 khu công nghiệp theo đề xuất của Ban quản ký Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 736/BQLKKT-TNMT ngày 25/4/2022 để báo cáo UBND tỉnh (08 giờ 30)

 

– Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

PH 02

Sở TNMT

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

– Hà Văn Cung

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

 

– Huỳnh Đăng Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

– Huỳnh Đăng Khoa

 

Các tin khác: