Lịch công tác tuần từ 13/6/2022 đến 17/6/2022

Lịch công tác tuần từ 13/6/2022 đến 17/6/2022

Lịch công tác tuần từ 13/6/2022 đến 17/6/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(13/6/2022 đến 17/6/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

13/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

– Họp chi bộ (buổi chiều)

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Lê Thanh Kiệt

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

 

 – Hà Văn Cung

– Lê Thanh Kiệt

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

 

Thứ ba

14/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

– Cho ý kiến về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ thuế và pháp luật có liên quan khác đối với 11 dự án tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (07 giờ 30)

 

– Dự buổi làm việc với người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đại An Sài Gòn (09 giờ 00)

 

– Dự và làm việc giữa UBND tỉnh với UBND huyện Gò Dầu (14 giờ 00)

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

UBND huyện Gò Dầu

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

 

– Lê Thanh Kiệt

 

 

 

 

 

 

– Lê Thanh Kiệt

 

 

 

 

–  Hà Văn Cung

 

Thứ tư

15/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

– Dự làm việc giữa UBND tỉnh với UBND huyện Dương Minh Châu (14 giờ 00)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

UBND huyện Dương Minh Châu

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Lê Thanh Kiệt

 

– Phạm Vũ Anh Thi

 

Thứ năm

16/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

– Triển khai xây dựng phần mềm đối chiếu điện tử thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (9h)

 

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Lê Thanh Kiệt

 

Phạm Vũ Anh Thi

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

Thứ sáu

17/6/2022

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

– Dự Hội nghị biểu dương công nhân tiêu biểu và tổng kết hoạt động tháng công nhân (8h)

 

– Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT Tỉnh ủy

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Lê Thanh Kiệt

 

– Phạm Vũ Anh Thi

 

 

 

– Hà Văn Cung

– Huỳnh Đăng Khoa

– Phạm Vũ Anh Thi

– Lê Thanh Kiệt

 

Các tin khác: