Thứ Ba | 31 | 05 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 30/5/2022 đến 03/6/2022

Lịch công tác tuần từ 30/5/2022 đến 03/6/2022

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(30/5/2022 đến 03/6/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

30/5/2022

- Dự họp giao ban đầu tuần (Buổi sáng)

 

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

Thứ ba

31/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiêm triển khai kiểm tra Một cửa Một lần dừng tại cửa khẩu Lao Bảo - Đen-xa-vẳn phục vụ việc nghiên cứu xây dựng “khu vực kiểm tra chung” tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bà Vẹt (21/5-02/6)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

Cửa khẩu Lao Bảo - Đen-xa-vẳn

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

Thứ tư

01/6/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

- Dự làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

KCN

Phước Đông

 

Ban Quản lý

 

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ năm

02/6/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

 

 

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ sáu

03/6/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: