Thứ Tư | 25 | 05 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 23/5/2022 đến 27/5/2022

Lịch công tác tuần từ 23/5/2022 đến 27/5/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(23/5/2022 đến 27/5/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

23/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

Thứ ba

24/5/2022

- Họp giao ban dầu tuần (Buổi sáng)

 

 

 

- Dự họp về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải trình nội dung của Biên bản tống đạt Quyết định thu hồi, Quyết định chi trả bồi thường cho bà Bùi Thị Được thuộc Dự án khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (giai đoạn 1-133 ha0 để giải trình Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

- Dự họp cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (14 giờ 00)

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

TT PTQĐ huyện Bến Cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

PH.3

VP UBND tỉnh

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

Thứ tư

25/5/2022

- Dự họp tiếp đoàn xúc tiến đầu tư (Buổi sáng)

 

 

- Dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

- Dự họp cho ý kiến dự thảo Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Tây Ninh (13 giờ 30)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

PH.2

VP UBND tỉnh

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT. UBND tỉnh

 

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Phạm Vũ Anh Thi

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ năm

26/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 (08 giờ 00)

 

- Dự họp lấy ý kiến các ngành, địa phương về xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

Ban Quản lý

 

 

HT A Tỉnh ủy

 

 

 

 

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Phòng QLLĐ

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phòng QHXD

 

 

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ sáu

27/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: