Thứ Ba | 17 | 05 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 16/5/2022 đến 20/5/2022

Lịch công tác tuần từ 16/5/2022 đến 20/5/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(16/5/2022 đến 20/5/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

16/5/2022

- Họp gia ban đầu tuần (08 giờ 00)

 

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

Thứ ba

17/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5/2022 (07 giờ 30)

 

- Họp Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (08 giờ 00)

 

- Họp trao đổi nội dung, trình tự, thủ tục, địa điểm khảo sát thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và phía bạn Campuchia theo Kế hoạch số  02-KH/TU ngày 11/5/2022 của Tỉnh ủy (14 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT UBND tỉnh

 

 

Sở KHĐT

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

 

- Phạm Vũ Anh Thi

 

 

- Lê Thanh Kiệt

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phòng QLĐT

 

 

 

 

 

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

Thứ tư

18/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (08 giờ 30)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT Tỉnh ủy

(HT. B)

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

 

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

Thứ năm

19/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (14 giờ 00)

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT Tỉnh ủy

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

 

- Phạm Vũ Anh Thi

 

Thứ sáu

20/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: