Thứ Tư | 11 | 05 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 09/5/2022 đến 13/5/2022

Lịch công tác tuần từ 09/5/2022 đến 13/5/2022

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(09/5/2022 đến 13/5/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

09/5/2022

- Họp gia ban đầu tuần (08 giờ 00)

 

 

 

 

- Hội thảo về phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (10 giờ 00)

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

- Dự họp Tổ công tác tham mưu việc chuẩn bị, tổ chức, phục vụ nghiên cứu “Định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ cửa khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (14 giờ 00)

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

PH 1

VP UBND tỉnh

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

Tỉnh ủy TN

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Lê Thanh Kiệt

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Lê Thanh Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

10/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Họp Đảng ủy Khu kinh tế (Buổi chiều)

 

- Dự họp cho ý kiến Báo cáo thực trạng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ, ít thâm dụng lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (14 giờ 00)

 

- Dự họp cho ý kiến xây dựng đề án phát triển khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (14 giờ 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

HT UBND tỉnh

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

- Phạm Vũ Anh Thi

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lê Thanh Kiệt

 

Thứ tư

11/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

Thứ năm

12/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

Thứ sáu

13/5/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: