Thứ Tư | 27 | 04 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần 25/4/2022 đến 29/4/2022

Lịch công tác tuần 25/4/2022 đến 29/4/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(25/4/2022 đến 29/4/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

25/4/2022

- Dự họp giao ban đầu tuần

 

 

 

- Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 - Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4/2022 (14 giờ 00)

 

 

 

 

 

PH 1

VP UBND tỉnh

 

 

 

 

 

HT UBND tỉnh

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Lê Thanh Kiệt

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Lê Thanh Kiệt

 

Thứ ba

26/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

Thứ tư

27/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

- Dự họp để cho ý kiến dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc tham mưu các nội dung liên quan đến Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (09 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

PH 1

VP UBND tỉnh

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Hà Văn Cung

- Lê Thanh Kiệt

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

Thứ năm

28/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ sáu

29/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: