Thứ Hai | 18 | 04 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 18/4/2022 đến 22/4/2022

Lịch công tác tuần từ 18/4/2022 đến 22/4/2022

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(18/4/2022 đến 22/4/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

18/4/2022

- Dự họp giao ban đầu tuần

 

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

Thứ ba

19/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Dự họp cho ý kiến về Nghị quyết xây dựng và phát triển thị xã Trảng Bàng (08 giờ 00)

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

- Dự họp cho ý kiến tách dự án độc lập, chính sách khuyến khích ưu đãi, báo cáo nghiên cứu dự án tổ hợp FLC (14 giờ 00)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

PH 1

VP UBND tỉnh

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

PH 1

VP UBND tỉnh

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Lê Thanh Kiệt

Thứ tư

20/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

Thứ năm

21/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Dự Lễ phát động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2022 (07 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

Ban Quản lý

 

 

 

Phước Đông

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Phòng QLLĐ

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ sáu

22/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: