Thứ Ba | 05 | 04 | 2022 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 04/4/2022 đến 08/4/2022

Lịch công tác tuần từ 04/4/2022 đến 08/4/2022

   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(04/4/2022 đến 08/4/2022)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

04/4/2022

- Họp Ban lãnh đạo Ban Quản lý (07 giờ 00)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ ba

05/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 - Họp triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT Sở TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

Thứ tư

06/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Tham dự Hội nghị cho ý kiến thông qua Báo cáo giữa kỳ  Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (08 giờ 00)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

- Họp Ban chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh tháng 4/2022 (14 giờ 00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT. UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT. UBND tỉnh

 

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

- Huỳnh Đăng Khoa

 

- Hà Văn Cung

- Phòng QHXD

 

 

 

 

- Hà Văn Cung

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Huỳnh Đăng Khoa

 

Thứ năm

07/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Lê Thanh Kiệt

- Phạm Vũ Anh Thi

Thứ sáu

08/4/2022

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi sáng)

 

 

- Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2022 (07 giờ 30)

 

- Giải quyết công việc cơ quan (Buổi chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

HT UBND tỉnh

 

 

Ban Quản lý

 

 

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

- Hà Văn Cung

- Phòng QHXD

 

- Hà Văn Cung

- Huỳnh Đăng Khoa

- Phạm Vũ Anh Thi

- Lê Thanh Kiệt

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: