Thứ Hai | 15 | 11 | 2021 | (GMT+7)

Thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án đầu tư Cảng cạn Mộc Bài

Thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án đầu tư Cảng cạn Mộc Bài

 

Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án đầu tư Cảng cạn Mộc Bài tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, quy mô lập quy hoạch chi tiết là 16,52 ha; quy mô lao động: khoảng 240 người. Đây là dự án đầu tư khai thác địa điểm kiểm hóa tập trung, cảng cạn ICD và phát triển dịch vụ logistics, kho – bãi có hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Chi tiết Quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh được đính kèm tại đây.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: