Thứ Ba | 02 | 07 | 2013 | (GMT+7)

Chính sách ưu đãi đầu tư

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

a. Mức ưu đãi chung

Mức ưu đãi

Thời gian

Thuế suất

Thời điểm ưu đãi

10 năm

17%

Kể từ khi doanh nghiệp có doanh thu

Trong đó

2 năm đầu

Miễn

Kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế

4 năm tiếp theo

Giảm 50%

Sau thời gian hưởng ưu đãi

20%

 

 

b. Mức ưu đãi đối với một số dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, dự án đầu tư ở địa bàn đặc biệt khó khăn và dự án thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ, cụ thể :

Mức ưu đãi

Thời gian

Thuế suất

Thời điểm ưu đãi

15 năm

10%

Kể từ khi doanh nghiệp có doanh thu

Trong đó

4 năm đầu

Miễn

Kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

9 năm tiếp theo

Giảm 50%

Sau thời gian hưởng ưu đãi

20%

 

 

Các dự án được hưởng ưu đãi nêu trên khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau :

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu. (Nghị định 218/2013/NĐ-CP).

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.( Nghị Định 218/2013/NĐ-CP).

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương. (luật số 71/2014/QH13 và Nghị định số 111/2015/NĐ-CP).

- Dự án đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát.

 

2. Ưu đãi về tiền thuê đất

Đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát

  • Nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được miễn toàn bộ thời gian thuê đất. (Nghị định 135/2016/NĐ-CP)

  • Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản (tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất). (Nghị định 46/2014/NĐ-CP)

Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư tại KKTCK Mộc Bài được giảm 70% tiền thuê đất tính theo đơn giá thuê đất áp dụng tại huyện có mức giá thuê đất thấp nhất trong địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tính từ năm nhà đầu tư hết thời gian được hưởng ưu đãi. (Quyết định 72/2013/QĐ-TTg).

 

3 .Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu

- Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 (Quy định chi tiết tại Điều 10, Nghị định 134/2016/NĐ-CP)

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Quy định chi tiết tại Điều 12, Nghị định 134/2016/NĐ-CP)

- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: (Khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13)

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: