Thứ Hai | 01 | 07 | 2013 | (GMT+7)

Danh sách CB, CC các phòng

STT

BỘ PHẬN

ĐTDĐ

Chức vụ

CƠ QUAN

Email

 I

Ban Lãnh đạo

1

Hà Văn Cung

0919.585.868

Trưởng Ban

0276.3922.668

cunghv@tayninh.gov.vn

2

Huỳnh Đăng Khoa

0913.731.567

Phó trưởng Ban

02763.888.080

khoahd@tayninh.gov.vn

3

Lê Thanh Kiệt

0915.407.354

Phó trưởng Ban

0276.3922.664

kietlt@tayninh.gov.vn

4

Phạm Vũ Anh Thi

0915.401.556

Phó trưởng Ban

 

anhthi@tayninh.gov.vn

 II

Văn phòng

   

02763.922.661

 

1

Trương Quốc Toàn

0906.208.748

Phó phòng

 

toantq@tayninh.gov.vn

2

Hồ Hải Hiền

0915.407.354

Phó chánh VP

 

hienhh@tayninh.gov.vn

 III

Phòng Tài nguyên - Môi trường

   

0276.3812.705

 

1

Vương Thị Mai Thi

0908.113.358

Trưởng phòng

 

thivtm@tayninh.gov.vn

2

Nguyễn Trần Bảo Trường

0945.246.470

Phó phòng

 

truongntb@tayninh.gov.vn

 IV

Phòng Quản lý Lao động

   

0276.3922.217

 

1

Hồ Ngọc Hiếu

0945.152.525

Trưởng phòng

 

hieuhn@tayninh.gov.vn

2

Đặng Thụy Khánh Ly

0944.317.347

Phó phòng

 

lydtk@tayninh.gov.vn

 V

Phòng Quản lý Đầu tư

   

0276.3922.215

 

1

Tô Huệ Tri

0907.058.068

Trưởng phòng

 

trith@tayninh.gov.vn

2

Đặng Phước Thành

0983.770.816

Phó phòng

 

thanhdp@tayninh.gov.vn

 VI

Phòng  Quy hoạch và Xây Dựng

 

0276.3922.665

 

1

Thái Bình An

0913.880.220

Trưởng Phòng

 

antb@tayninh.gov.vn

2

Vương Trọng Nghĩa

0919.058.749

Phó phòng

 

nghiavt@tayninh.gov.vn

3

Nguyễn Phạm Trí Quang

0983.644.631

Phó phòng

 

quangnpt@tayninh.gov.vn

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: