Thứ Hai | 01 | 07 | 2013 | (GMT+7)

Danh sách CB, CC các phòng

STT

BỘ PHẬN

ĐTDD

Chức vụ

CƠ QUAN

Email

I.

Ban Lãnh đạo

1

Kiều Công Minh

0913.955.772

Trưởng Ban

02763.922.668

minhkc@tayninh.gov.vn

2

Phạm Văn Sơn

0913.761.272

Phó trưởng Ban

02763.922.662

sonpv@tayninh.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Sơn

0909.243.224

Phó trưởng Ban

02763.922.664

sonnh@tayninh.gov.vn

II.

Văn phòng

   

02763.813.584

02763.922.661

 

1

Huỳnh Đăng Khoa

0913.731.567

Chánh VP

02763.922.663

khoahd@tayninh.gov.vn

2

Hồ Hải Hiền

0918.721.248

Phó chánh VP

 

hienhh@tayninh.gov.vn

III.

Phòng QL Tài nguyên - Môi trường

   

02763.812.705

 

1

Vương Thị Mai Thi

0908.113.358

Trưởng phòng

 

thivtm@tayninh.gov.vn

2

Nguyễn Trần Bảo Trường

0945.246.470

Phó trưởng phòng

 

truongntb@tayninh.gov.vn

IV.

Phòng Quản lý Doanh Nghiệp

   

02763.922.218

 

1

Lê Thanh Kiệt

0989.012.354

Trưởng phòng

 

kietlt@tayninh.gov.vn

0915.407.354

2

Trương Thị Đào

0986.961.279

Phó trưởng phòng

 

daott@tayninh.gov.vn

V.

Phòng Quản lý Lao động

   

02763.922.217

 

1

Tô Huệ Tri

0907.058.068

Trưởng phòng

 

trith@tayninh.gov.vn

  2

Trương Quốc Toàn

0906.208.748

Phó trưởng phòng

 

toantq@tayninh.gov.vn

VI.

Phòng Quản lý Đầu tư

   

02763.922.215

 

1

Hồ Ngọc Hiếu

0945.152.525

Trưởng phòng

 

HieuHN@tayninh.gov.vn

2

Đặng Phước Thành

0983.770.816

Phó trưởng phòng

 

thanhdp@tayninh.gov.vn

VII.

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây Dựng

   

02763.922.665

 

1

Vương Trọng Nghĩa

0919.058.749

Phó trưởng phòng

 

nghiavt@tayninh.gov.vn

2

Nguyễn Phạm Trí Quang

0983.644.631

Phó trưởng phòng

 

quangnpt@tayninh.gov.vn

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: