Thứ Tư | 25 | 11 | 2020 | (GMT+7)

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

1. Chỉ tiêu:

- Tổng số vốn thu hút đầu tư: 700 triệu USD

          - Diện tích đất cho thuê: 100 ha

          - Tạo việc làm: 6.000 người

- Kim ngạch xuất khẩu: 4.000 triệu USD

          - Kim ngạch nhập khẩu: 2.900 triệu USD

          - Doanh thu công nghiệp: 3.900 triệu USD

          - Nộp ngân sách: 1.000 tỷ đồng

- Tổng thu phí các phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát: 255 tỷ đồng

          2. Nhiệm vụ:

* Lĩnh vực quản lý đầu tư:

- Tiếp tục phối hợp các công ty hạ tầng làm tốt công tác thu hút đầu tư. Thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách những dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động kéo dài tại các KCN, KCX nhằm hướng dẫn nhà đầu tư tái sản xuất hoặc thanh lý dự án tạo điều kiện cho dự án mới triển khai.

* Lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng:

- Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo sau khi UBND tỉnh Tây Ninh xem xét phê duyệt Đề cương và Dự toán rà soát quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát.

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3307/UBND-KTN ngày 22/11/2016 thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Công văn số 3434/UBND-KTN ngày 21/7/2017 triển khai, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó và khu phục vụ việc, sự cố môi trường; Công văn số 75/UBND-KTTC ngày 15/01/2020 tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp trong KCN. Kiên quyết xử phạt đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Hoàn thành dự án Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đối với các dự án dệt, nhuộm trong KCN.

- Tăng cường kiểm soát dự án dệt nhuộm trong KCN, KKT trên địa tỉnh theo tại Kế hoạch số 1792/KH-UBND ngày 23/7/2018 về việc thực hiện các giải pháp quản lý nước thải công nghiệp dệt may. Tăng cường kiểm soát các dự án có lưu lượng khí thải lớn tại các KCN, KKT.

- Phối hợp với Sở TNMT, Sở Công thương thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, an toàn hoá chất đối với các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

- Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKTCK.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

* Lĩnh vực quản lý về đất đai:

- Tiếp tục rà soát các trường hợp điều chỉnh giá theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra quản lý đối với các dự án chậm triển khai, diện tích đất đã đền bù trong KKT Mộc Bài, Xa Mát, tránh trường hợp lấn chiếm.

- Tiếp tục hướng dẫn các công ty trong KKTCK nộp hồ sơ ưu đãi để được giải quyết theo quy định.

- Trình UBND tỉnh Tây Ninh về việc xin chủ trường lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát.

* Lĩnh vực quản lý lao động:

- Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động; vận động doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào làm việc; tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động. Dự kiến trong năm 2021, giải quyết được khoảng 6.000 lao động.

- Tiếp tục theo dõi tình hình lao động có liên quan đến việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022.

- Theo dõi tình hình lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế để kịp thời nắm bắt tình hình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế đình công bất hợp pháp diễn ra.

- Phối hợp kiểm tra tình hình thực thi Bộ luật lao động trong năm 2021.

- Tuyên truyền pháp luật lao động cho đối tượng là người sử dụng lao động theo kế hoạch được duyệt.

* Quản lý cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu phí tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Xa Mát.

 

Xem chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại đây.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: