Thứ Tư | 25 | 11 | 2020 | (GMT+7)

Thông tin quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

Thông tin quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

 

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh).

Theo Quyết định số 410/QĐ-UBND nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh là đơn vị chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện quy hoạch: huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh được đính kèm tại đây.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: