Thứ Năm | 05 | 12 | 2019 | (GMT+7)

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

 1. Chỉ tiêu:

- Thu hút vốn đầu tư: 700 triệu USD.

          - Diện tích đất cho thuê: 100 ha.

          - Tạo việc làm: 6.000 người.

          - Kim ngạch xuất khẩu: 4.500 triệu USD.

          - Kim ngạch nhập khẩu: 3.100 triệu USD.

          - Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp: 4.000 triệu USD.

          - Nộp ngân sách: 900 tỷ đồng.

- Tổng thu phí các phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế: 200 tỷ đồng.

          + Cửa khẩu Mộc Bài: 170 tỷ đồng.

          + Cửa khẩu Xa Mát: 30 tỷ đồng.

          2. Nhiệm vụ:

2.1. Giải quyết thủ tục hành chính:

- Thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính.

2.2. Lĩnh vực quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư:

a. Công tác xúc tiến đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh về hội nghị xúc tiến thương mại Thái Lan – Việt Nam quốc tế mở rộng.

b. Công tác quản lý đầu tư:

- Phối hợp với các Công ty hạ tầng rà soát, lập danh sách theo dõi đối với các dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động kéo dài tại các KCN, KCX nhằm hướng dẫn nhà đầu tư tái sản xuất hoặc thanh lý dự án tạo điều kiện cho dự án mới triển khai.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp tại KCN, KCX, KKT. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai dự án của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

2.3. Lĩnh vực quản lý Quy hoạch và Xây dựng:

2.3.1. Quy hoạch:

          - Tiếp tục theo dõi Quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc KKTCK Xa Mát: Đã thực hiện xong công tác lập đồ án quy hoạch Dự án: Quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc KKTCK Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trình UBND tỉnh phê duyệt (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát – tỉnh Tây Ninh). Sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Tây Ninh Ban Quản lý khu kinh tế tiến hành triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Lập nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

         - Xem xét có ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn Khu kinh tế, Khu Công nghiệp.

2.3.2. Xây dựng:

- Quyết toán công trình: Mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm kiểm soát cửa khẩu Mộc Bài.

- Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động xây dựng tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế theo kế hoạch kiểm tra năm 2020.

2.3.3  Dịch vụ công ích:

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ công ích đô thị  năm 2020.

2.4. Lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường:

2.4.1. Về đất đai:

- Tiếp tục rà soát các trường hợp điều chỉnh giá theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra quản lý đối với diện tích đất đã đền bù trong KKT Mộc Bài, Xa Mát, tránh trường hợp lấn chiếm.

- Tiếp tục hướng dẫn các công ty trong KKTCK nộp hồ sơ ưu đãi để được giải quyết theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện việc quyết toán dự án 133 ha tại KKTCK Mộc Bài.

2.4.2. Về môi trường:

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3307/UBND-KTN ngày 22/11/2016 thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong năm 2019. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp trong KCN. Kiên quyết xử phạt đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cướng kiểm soát dự án dệt nhuộm trong KCN, KKT trên địa tỉnh theo tại Kế hoạch số 1792/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 về việc thực hiện các giải pháp quản lý nước thải công nghiệp dệt may.

- Tiếp tục đôn đốc cty Hạ tầng (Phước đông, Chà là) thực hiện đăng ký phương án giá dịch vụ thoát nước theo quy định.

- Phối hợp với thanh tra Sở TNMT thanh tra môi trường các DN trong KCN.

- Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKTCK.

2.5. Lĩnh vực quản lý lao động:

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền pháp luật lao động.

- Theo dõi tình hình biến động lao động trên địa bàn để kịp thời tham mưu UBND chính sách liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ về quản lý lao động do UBND tỉnh phân công và ủy quyền, Sở LĐTBXH và UBND các huyện ủy quyền.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được UBND phân công tại Đề án giải quyết lao động tại các KCN giai đoạn năm 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp với các sở ngành tỉnh và UBND các huyện tổng hợp báo cáo tổng kết thực hiện đề án giải quyết lao động tại KCN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp tục phối hợp cùng với các Sở ngành và UBND các huyện xây dựng Đề án giải quyết lao động tại các KCN cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Đánh giá thực trạng lao động tại địa phương bằng báo cáo giám sát phát triển nguồn nhân lực.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động; vận động doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào làm việc; tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động.

- Theo dõi tình hình lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế để kịp thời nắm bắt tình hình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế đình công bất hợp pháp diễn ra.

- Phối hợp kiểm tra tình hình thực thi Bộ luật lao động 2019.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: