Thứ Ba | 28 | 05 | 2013 | (GMT+7)

Quy trình thủ tục đầu tư

Quy trình thủ tục đầu tư gồm 5 bước như sau...

 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.(Từng thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ khác nhau).

 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.  

 

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

 

     + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.

 

     + Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.  

 

- Bước 4 : Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn xử lý, nếu hồ sơ còn thiếu hoặc thông tin chưa rõ phòng chuyên môn sẽ trực tiếp liên lạc trao đổi với người nộp hồ sơ.

 

- Bước 5: Hoàn trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: