Thứ Ba | 03 | 04 | 2018 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

Lịch công tác tuần từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(02/4/2018 đến 07/4/2018)

 
 

 

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 02/4/2018

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

03/3/2018

Họp giải quyết tiến độ các Dự án ODA

Cả ngày

Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc tại cửa khẩu Mộc Bài

Cả ngày

Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 4

04/3/2018

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc tại cửa khẩu Xa Mát

Cả ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 5 05/3/2018

Xem xét đề xuất xin điều chỉnh quy hoạch “Khu nhà ở nhân viên Hiệp Thành”

08 giờ 00

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Hồng Sơn

P. QLĐT

 

Trao đổi tình hình phát triển các dự án trong KKTCK Xa Mát

09 giờ 00

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Hồng Sơn

P.QLĐT

 

Giải quyết công việc cơ quan

Buổi chiều

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

06/3/2018

Giải quyết công việc cơ quan

Buồi sáng

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Phạm Văn Sơn

 

 

Dự họp tại UBND tỉnh

14 giờ 00

UBND tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

07/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: