Thứ Tư | 07 | 03 | 2018 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 05/3/2018 đến 10/3/2018

Lịch công tác tuần từ 05/3/2018 đến 10/3/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(05/3/2018 đến 10/3/2018)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

      05/3/2018

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

06/3/2018

Họp tại UBND tỉnh Tây Ninh

07 giờ 30

UBND tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc tại Mộc Bài

Cả ngày

Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Buổi chiều

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

      07/3/2018

Giải quyết công việc tại KCN Phước Đông

Cả ngày

KCN Phước Đông

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc tại Xa Mát

Cả ngày

Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 5

     08/3/2018

Họp xem xét xin được mua sợi của các dự án trên địa bàn của tỉnh tây Ninh

08 giờ 00

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Dự họp tại KCN Chà Là

Buổi sáng

KCN Chà Là

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Buổi chiều

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

      09/3/2018

Họp chi bộ Ban Quản lý

08 giờ 00

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giảiquyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Buổi chiều

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

      10/3/2018

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: