Thứ Ba | 16 | 01 | 2018 | (GMT+7)

Thông tin dự án đầu tư mới tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III

Thông tin dự án đầu tư mới tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III

Ngày 04/01/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7641523925 cho dự án nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm dệt Nan Xing, nhà đầu tư Ông Li Rong Bin (Trung Quốc), với tổng vốn đầu tư 03 triệu USD, diện tích đất sử dụng 0,25 ha tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III. Mục tiêu dự án: Sản xuất và gia công thân giày, trang phục.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: