Thứ Ba | 16 | 01 | 2018 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 20/01/2018

Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 20/01/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(15/01/2018  đến 20//01/2018)

 
 


 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 15/01/2018

Dự họp Chi bộ

8 giờ 00

BLĐ

Kiều Công Minh

ĐV

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

16/01/2018

Dự họp theo thư mời SKH ( DA Điện mặt trời)

9 giờ 00

Sở KHĐT

Kiều Công Minh

 

 

Họp Đảng ủy KKT

14 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

ĐUV

 

Tiếp làm việc với Đoàn Lãnh đạo Trung ương

 

BQLCK Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

17/01/2018

Chấm điểm Đảng ủy KKT

7 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

ĐUV

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

sáng

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Làm việc với Cty Hoa Sen về Đội DQTV Công ty

14 giờ 00

KCN TB

Kiều Công Minh

Đ/c H. Sơn, P.QLLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 18/01/2018

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

19/01/2018

Khảo sát Công nghiệp hỗ trợ ( BP, BD)

Cả ngày

Bình Phước

Kiều Công Minh

Theo kế hoạch

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

20/01/2018

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: