Thứ Ba | 09 | 01 | 2018 | (GMT+7)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, quy định về tội phạm môi trường

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ 1/1/2018, với những điểm mới trong Luật sửa đổi lần này về tội phạm môi trường, qua đó doanh nghiệp phải chú trọng hơn trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở mình.

 

Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự 2015

 

Theo Bộ luật Hình sự 2009 quy định doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng về môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế rất khó xác định được thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng về môi trường. Căn cứ này mang tính định tính nên khó truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Khoản 58 Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 đã định lượng hóa các vi phạm môi trường của doanh nghiệp như lưu lượng xả thải, khối lượng chất thải rắn thải ra, số lần vượt quy chuẩn môi trường…để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể việc sửa đổi Điều 235 Tội gây ô nhiễm môi trường, căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm, đối tượng vị phạm sẽ bị áp dụng các chế tài như:

+ Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

+ Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

+ Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

 

Luật sửa đổi đính kèm!Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: