Thứ Ba | 09 | 01 | 2018 | (GMT+7)

Thông tin chất lượng nước mặt tại Khu kinh tế năm 2017

Thực hiện theo Kế hoạch 2958/KH-UBND về kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế  thực hiện 04 đợt quan trắc chất lượng môi trường Khu kinh tế trong năm 2017

 

Theo  kết quả quan trắc ,chất lượng nước mặt tại các vị trí lấy mẫu được thể hiện thông qua chỉ số WQI (“Water Quality Index – Chỉ số chất lượng nước”) nhìn chung, chất lượng nước mặt tại đang có sự thay đổi không nhiều theo thời gian nhưng vẫn đảm bảo phục vụ cho  tưới tiêu, sinh hoạt của người dân tại 2 Khu kinh tế cửa khẩu.

1. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Bảng 1Tổng hợp giá trị WQI năm 2017 , tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Đợt quan trắc

Vị Trí

NM1

NM2

Đợt 1/2017

 Chỉ số WQI

84,5

81

 Màu tượng trưng

 

 

Đợt 2/2017

 Chỉ số WQI

68,2

59,2

 Màu tượng trưng

 

 

Đợt 3/2017

 Chỉ số WQI

65,2

77,5

 Màu tượng trưng

 

 

Đợt 4/2017

 Chỉ số WQI

78,1

78,3

 Màu tượng trưng

 

 

Ghi chú:

NM1: Nước mặt trên sông Vàm Cỏ tại Công ty TNHH Mía Đường Tây Ninh – Nhà máy Gạo

NM2: Nước mặt trên sông Vàm Cỏ tại phà Bến Đình

Diễn biến chất lượng nước mặt tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được thể hiện qua biểu đồ:

Hình 1Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt tại

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài năm 2017

Nhận xét: Qua đồ thị và bảng so sánh ta thấy sự thay đổi về chất lượng nước mặt tại hai điểm quan trắc qua năm 2017. Tại đợt quan trắc đầu tiên và cuối cùng của năm chất lượng nước mặt tại cả hai điểm quan trắc tương đối tốt và khá đồng đều nhau khi đều cho màu chỉ thị là màu xanh lá cho chất lượng nước phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt khi được xử lý phù hợp. Trong đợt quan trắc thứ 2 trong năm, chất lượng nước mặt tại cả 2 điểm quan trắc chất lượng nước mặt tại các điểm quan trắc đều cho chất lượng không tốt khi chỉ đạt giá trị WQI dưới 70 và có màu chỉ thị là màu vàng, màu chỉ thị cho chất lượng nước phù hợp với mục đích tưới tiêu và mục đích tương tự khác. Trong đợt quan trắc thứ 3 có sự phân hóa về chất lượng nước mặt tại hai điểm quan trắc khi nước mặt trên sông Vàm Cỏ tại vị trí nhà máy Gạo thuộc công ty Mía Đường Tây Ninh cho màu chỉ thị là màu vàng còn tại vị trí phà Bến Đình cho màu chỉ thị là màu xanh lá.

2. Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát

Bảng 2 Tổng hợp giá trị WQI năm 2017, tại Khu kinh tế cửa khẩu Xa  Mát

 Ghi chú:

NM: Nước mặt tại suối Đà Ha

 

 

Diễn biến chất lượng nước mặt tại Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát  được thể hiện qua biểu đồ:

Hình 2 Biến thiên chất lượng nước mặt năm 2017 tại Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Xa MátCác tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: