Thứ Tư | 20 | 12 | 2017 | (GMT+7)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật lĩnh vực môi trường

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phồ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực môi trường

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BQLKKT ngày 13 tháng 11 năm 2017 về việc triển khai các văn bản pháp luật lĩnh vực môi trường. Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phồ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực môi trường.

Tham dự hội nghị có sự có mặt của các lãnh đạo và các cán bộ phụ trách môi trường của hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

 

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu tham đự được nghe báo cáo viên trình bày, tuyên truyền, triển khai về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường, các quy định trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất qua đó các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác môi trường tại các doanh nghiệp nâng cao nhân thức và năng lực quản lý trong các tác bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố hoá chất.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: