Thứ Tư | 20 | 12 | 2017 | (GMT+7)

Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013, thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh.

 

Từ ngày 01/11/2017, kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây là nội dung mới của Nghị định 106/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 14/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Theo đó, Nghị định 106/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ điều kiện diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải cótừ 03m2 trở lên trong điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Đồng thời bãi bỏ điều kiện: Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đápứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển trong điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(Đính kèm Nghị định)Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: