Thứ Sáu | 08 | 12 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ (04/12/2017 đến 09/12/2017)

Lịch công tác tuần từ (04/12/2017 đến 09/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(04/12/2017  đến 09/12/2017)

 
   

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

04/12/2017

Họp giao ban đầu tuần

8 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

LĐB,TP,PP

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

05/122017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

06/12/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Họp HĐND

 

Tỉnh ủy

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Họp HĐND

 

Tỉnh ủy

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

08/12/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Họp HĐND

 

Tỉnh ủy

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

09/12/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: