Thứ Ba | 07 | 11 | 2017 | (GMT+7)

Tháng 12/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh dự kiến khai trương hoạt động

Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND phê duyệt đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh.

 

Theo đề án được phê duyệt, Trung tâm hành chính công tỉnh là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, có chức năng làm đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành tỉnh theo Quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Đề án thực hiện 02 giai đoạn:

 

Giai đoạn 1 (từ quý IV/2017 đến quý I/2018): Thí điểm thực hiện việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết và trả kết quả của các nhóm TTHC của 08 Sở:

- Kế hoạch – Đầu tư (nhóm TTHC liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp);

- Xây dựng;

- Tài nguyên và Môi trường;

- Tư pháp;

- Công thương;

- Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Văn hóa – Thể thao – Du lịch;

- Giao thông vận tải.

 

 Giai đoạn 2 (hoạt động chính thức, từ quý III/2018 trở đi): tổng kết thí điểm giai đoạn 1, thực hiện mở rộng tiếp nhận một số TTHC của các sở ngành như: Ban Quản lý Khu kinh tế, Khoa học công nghệ, Y tế…và các cơ quan Trung ương thưộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

 

Trụ sở làm việc: tại trụ sở cũ của công ty Xây lắp tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 112 Đường Phạm Tung, phường 3, Thành phố tây Ninh.



Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: