Thứ Ba | 31 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 04/11/2017

Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 04/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(30/10/2017  đến 04//11/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 30/10/2017

Tiếp Cty Lu Thai

9 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

P. QLĐT

 

Dự Tọa đàm Viettel & câu chuyện quản trị

13 giờ 30

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

31/10/2017

Dự họp theo thư mời UB ( thông  qua kết luận KTNN)

8 giờ 00

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Họp ĐV Cty Pou Hung

15 giờ 00

Chà Là

Kiều Công Minh

Đ/c Khoa, Đ/c Trường, Đ/c Liên

 

Dự sự kiện DUDN

16 giờ 00

DUDN

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

 

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

01/11/2017

Dự kỹ niệm 40 năm ngày thành lập Đài PTTH

8 giờ 00

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp TMTC

10giờ

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Sở Nội Vụ

14 giờ 30

 BQL

Kiều Công Minh

VP

 

Tiếp GainLucky

15 giờ

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Xa Mát

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 02/11/2017

Họp xem xét đề xuất thuê đất 1 lần Cty Hiệp Thành

8 giờ 00

 BQL

Kiều Công Minh

P.TNMTg

 

Họp xem xét miễn giảm tiền thuê đất An Phú – Mộc Bài

09 giờ

BQL

Kiều Công Minh

P. TNMTg

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

03/11/2017

Họp với Cty Tân Bách Khoa

9 giờ 30 g

BQL

Kiều Công Minh

P.QLDN, P.QLĐT,P.TNMTg

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

04/11/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: