Thứ Năm | 26 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Một số quy định mới trong bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017

Ngày 20/6/2017,  tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

 

Tại Bộ luật này ngoài các quy định, hình phạt đối với cá nhân còn một số quy định xử phạt đối với pháp nhân thương mại và một số tội có liên quan đến người sử dụng lao động như sau :

Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Điều 162: Tội sa thải người lao động trái pháp luật

- Phạt tiền, mức thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 03 tháng, cao nhất là 03 năm.

- Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 - 05 năm.

Điều 165: Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

- Phạt tiền: từ 5 triệu đồng - 100 triệu đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 03 tháng, cao nhất là 05 năm.

Điều 215: Tội gian lận BH y tế

- Phạt tiền, mức thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 03 tháng, cao nhất là 10 năm.

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Điều 216: Tội trốn đóng BHXH, BH y tế, BH thất nghiệp cho người lao động

* Người phạm tội:

- Phạt tiền, mức thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất là 01 tỷ đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 03 tháng, cao nhất là 07 năm.

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

* Pháp nhân thương mại:  Phạt tiền, mức thấp nhất là 200 triệu đồng, cao nhất là 03 tỷ đồng.

Điều 295: Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người

- Phạt tiền, mức thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 01 năm, cao nhất là 12 năm.

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Điều 296: Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

- Phạt tiền, mức thấp nhất là 30 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 06 tháng, cao nhất là 12 năm.

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Điều 297: Tội cưỡng bức lao động

- Phạt tiền, mức thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Phạt tù, mức thấp nhất là 06 tháng, cao nhất là 12 năm.

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2018.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: