Thứ Ba | 24 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 28/10/2017

Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 28/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(23/10/2017  đến 28/10/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 23/10/2017

Họp giao ban

 8 giờ 00

BQL

BLĐ

 

BLĐ/TP

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

24/10/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

25/10/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc BQLCK Xa M át

 

VP Xa M át

Phạm Văn Sơn

 

 

Dự họp  TL chi Đoàn Pou Hung

14 giờ 00

 HTTU

Kiều Công Minh

Đ/c Trường, Đ/c Khoa

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 26/10/2017

Mời họp tham mưu thu hồi chủ trương Trường Mầm non TBK

9 giờ 00

 BQL

Kiều Công Minh

P.QLDN

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

27/10/2017

Giải quyết việc CQ 

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Tham gia Hội Thao BQL  Vùng KT TĐ PN

Chiều

BQL Đồng Nai

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

28/10/2017

Tham gia Hội Thao BQL  Vùng KT TĐ PN

Cả ngày

BQL Đồng Nai

Kiều Công Minh

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: