Thứ Ba | 24 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Nghiệm thu Dự án "Đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nước thải có công đoạn nhuộm"

Sáng 17/10/2017 tại trụ sơ cơ quan, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức nghiệm thu Dự án "Đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nước thải có công đoạn nhuộm".

 

Tham dự buổi họp có đồng chí Kiều Công Minh – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án, cùng tham dự có các thành viên đến từ các Sở/Ban/ngành trong tỉnh theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án số 85/QĐ-BQLKKT ngày 19/09/2017  của Ban quản lý Khu kinh tế và các đại biểu khách mời.

Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu Dự án

 

Việc thực hiện dự án "Đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nước thải có công đoạn nhuộm" là hết sức cần thiết và cấp bách để có biện pháp giám sát kịp thời, phát hiện rác các sự cố gây ô nhiễm; Đề xuất biện pháp công tác quản lý; Giảm thiểu ô nhiễm một cách hiệu quả; Khắc phục sự cố, nâng cao công tác quản lý nhà nước về kiểm soát nước thải.

Dự án thực hiện thành công sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có bức tranh tổng thể về hiện trạng môi trường tại 02 phân khu dệt may, đồng thời đánh giá được những rủi ro, sự cố các tác động đến môi trường, khả năng gây ô nhiễm và có định hướng đầu tư và giải pháp cụ thể ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm có hiệu quả./.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: