Thứ Ba | 17 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 21/10/2017

Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 21/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(16/10/2017  đến 21/10/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 16/10/2017

Giải quyết việc CQ

sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Họp ĐU KKT

13 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

UVBCH

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

17/10/2017

Họp thông qua Đề tài Đánh giá rủi ro nước thải các phân khu dệt may

9 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.TNMTg

 

Dự tiếp Tập đoàn Sailun

15 giờ 00

VP TU

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 4

18/10/2017

Họp với tư vấn làm video clip

9 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QLDN, VP

 

Dự triển khai nhanh NQ TƯ6

14 giờ 30

 HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc BQLCK Xa Mát

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 19/10/2017

Mời họp Đề xuất trạm DV GT KKT CK Mộc Bài

9 giờ 00

 BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QLDN

 

Mời  Cty Khang Đạt trao đổi về đề xuất của Cty

10 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

 

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

20/10/2017

Tiếp đối tác Mỹ của Global Hantex 

10 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 7

21/10/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: