Thứ Ba | 29 | 08 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

Lịch công tác tuần từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Ban Quản lý Khu Kinh tế

(28/08/2017  đến 01/09/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 28/08/2017

Giải quyết việc cơ quan

Sáng

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Tiếp Công ty Sai Lun

14 giờ 30

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

29/08/2017

Tham gia diễn tập

7 giờ 30

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Làm viêc với BQLCK Mộc Bài

Cả ngày

Mộc bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Sáng

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Họp cùng các đơn vị thiết kế

Chiều

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

30/08/2017

Tham gia diễn tập

7 giờ 30

HT TU

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Phạm Văn Sơn

 

 

Tiếp nhà ĐT Hàn Quốc ( chế biến cao su)

10 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P. TNMTg

 

Tham gia diễn tập

Chiều

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

 

Khảo sát công tác thi công tại Mộc Bài

Cả ngày

Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 31/08/2017

Mời họp

8 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

P. TNMTg

 

Làm viêc với BQLCK Xa Mát

Cả ngày

Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc với TTPTQĐ Bến Cầu và UBND huyện Bến Cầu

Cả ngày

Bến Cầu

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Chiều

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Thứ 6

01/09/2017

Mời họp đề xuất của Cty Brotex

9 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QLDN

 

Giải quyết việc cơ quan

Chiều

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

Phạm văn Sơn

 

 

Thứ 7

02/09/2017

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: