Thứ Hai | 14 | 08 | 2017 | (GMT+7)

Ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

 

Theo đó, Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và sử dụng chất thải rắn xây dựng được quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc quản lý chất thải rắn xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

 

Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định 38/2015/NĐ-CP, được lưu giữ trong các thiết bị, khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng trong khuôn viên của công trường hoặc theo quy định của chính quyền địa phương.

Hình: Chất thải rắn phát sinh tại công trình xây dựng

Theo Thông tư, trách  nhiệm của chủ nguồn thải các công trình xây dựng phải có kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng; Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn phát sinh trên công trường xây dựng; Bố trí cán bộ quản lý chất thải rắn xây dựng, có ghi chép và lưu giữ các chứng từ và số liệu liên quan; Ký hợp đồng đối với  chủ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng hoặc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải trong trường hợp tự xử lý chất thải rắn tại nơi phát sinh.

 

Đối với các chủ thu gom vận chuyển phải có đầy đủ các thiết bị, phương tiện  thực hiện thu gom, vận chuyển theo quy định; Có sổ theo dõi quản lý việc thu gom, vận chuyển; Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng địa phương để quản lý; Thực hiện các báo cáo gửi  cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

Các chủ xử lý chất thải rắn xây dựng phải đầu tư xây dựng trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và bố trí nhân lực tiếp nhận chất thải rắn; Có sổ theo dõi hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng; Phương án giá dịch vụ xử lý; Việc quản lý, vận hành cơ sở phải đúng quy trình; cung cấp thông tin về năng lực cho Sở xây dựng, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Thông tư 08/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2017.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: