Thứ Ba | 25 | 07 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác từ 24/7/2017 đến 29/7/2017

Lịch công tác từ 24/7/2017 đến 29/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(24/07/2017  đến 29/07/2017)

 

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 24/07/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

 

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

25/07/2017

Mời họp xem xét đề xuất đầu tư  Cty Kim Long Đại An

 10 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự tiếp LĐ Công Ty Giày VN Mộc Bài

18 giờ 00

KS Sun Rise

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 4

26/07/2017

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

6 giờ 00

Tân Biên

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp với Cty Hiệp Lực

14 giờ 00

VP Mộc Bài

KIều Công Minh

P. QLDN, VP

 

Làm việc tại Xa Mát

 

BQLCK Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 5 27/07/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT và KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ VI năm 2017

Cả ngày

BQL Lâm Đồng

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

28/07/2017

Nghỉ phép

Cả ngày

 

Kiều Công Minh

 

 

Dự Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT và KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ VI năm 2017

Cả ngày

BQL Lâm Đồng

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 7

29/07/2017

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: