Thứ Ba | 18 | 07 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 17/7/2017 đến 22/7/2017

Lịch công tác tuần từ 17/7/2017 đến 22/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(17/07/2017  đến 22/07/2017)

 


Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 17/07/2017

Họp Đảng Ủy KKT

8 giờ 00

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Cty Sai Lun

14 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Cty S Power

15 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp Đảng ủy KKT

Sáng

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

18/07/2017

Làm việc với Hiệp Hội Đài Thương

11 giờ 00

KCN Trảng Bàng

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp với Sở TNMTg  về  khó khăn của S. Power

15 giờ 00

Sở TNMTg

Kiều Công Minh

P.TNMTg

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

19/07/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Xa Mát

 

BQLCK Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Đi công tác Hà Nội

   

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 20/07/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự Chương trình nghệ thuật kỹ niệm 27/7

19 giờ 30

CANA

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Đi công tác Hà Nội

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

21/07/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Đi công tác Hà Nội

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

22/07/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: