Thứ Hai | 10 | 07 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 10/7/2017 đến 15/7/2017

Lịch công tác tuần từ 10/7/2017  đến 15/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(10/07/2017  đến 15/07/2017)

 


Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 10/07/2017

Dự họp theo thư mời UBND tỉnh

8 giờ 00

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Giải quết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

11/07/2017

Dự họp HĐND tỉnh

Cả ngày

HT tỉnh ủy

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/07/2017

Dự họp HĐND tỉnh

Cả ngày

HT tỉnh ủy

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Xa Mát

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 13/07/2017

Dự họp HĐND tỉnh

Sáng

HT tỉnh ủy

Kiều Công Minh

 

 

Họp xem xét đề xuất của Cty Vương Kim Long

14 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P.TNMTg

 

Giải quết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

14/07/2017

Họp Đảng ủy KKT

8 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

ĐUV

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 7

15/07/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: