Thứ Ba | 04 | 07 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 03/7/2017 đến 08/7/2017

Lịch công tác tuần từ 03/7/2017  đến 08/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(03/7/2017  đến 08/7/2017)

 


Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 03/07/2017

Dự họp trực tuyến Chính Phủ 6 tháng

8 giờ 00

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Giải quết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thứ 3

04/07/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

05/07/2017

Làm việc với  công ty hạ tầng,  JiFa  về KH XTĐT

Sáng

Khu CN&CX LT3

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Xa Mát

 

BQLCK Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 06/07/2017

Tiếp Cty An Phú Mộc Bài

10 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Họp Sở TNMT

 

Sở TNMT

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp UBND Tỉnh

 

VP UBND

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

08/07/2017

Họp Sơ kết thi đua Khối KTKT

8 giờ 00

Sở KHCN

Kiều Công Minh

VP

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp UBND Tỉnh

 

VP UBND

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

09/07/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: