Thứ Ba | 16 | 05 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 15/5/2017 đến 20/5/2017

Lịch công tác tuần từ 15/5/2017 đến 20/5/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(15/05/2017 đến 20/05/2017)

 


Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 15/05/2017

Dự  học tập Nghị quyết theo thư mời của TU

 8 giờ 00

VP TU

Kiều Công Minh

 

 

Dự tiếp khách đầu tư  tại UBND tỉnh

14 giờ 00

VPUB

Kiều  Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

16/05/2017

Họp Đảng ủy KKT

8 giờ 30

BQL

Kiều Công MInh

 

 

Tiếp Công ty Hansea

10 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với Cty Firsteam và TTC IZ

15 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

17/05/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Mời họp xem xét kiến nghị của GainLucky về nhập khẩu than đá

15 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QLDN

 

Tiếp Công ty Da Đức Tín

16 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Họp UBND tỉnh

Sáng

VPUB tỉnh

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 18/05/2017

Dự Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05/TƯ

7 giờ 30

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với Cty Phi Long và Hiệp Lực

10 giờ 30

KKTCK MB

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P. QLDN, P.QHXD

 

Làm việc với   QK7 khảo sát điều chỉnh địa điểm KVPT tại Mộc Bài

13 giờ 30

KKTCK MB

Kiều Công Minh

P. TNMTg, P.QHXD,

P.QLDN

 

Làm việc với BQLXK Xa Mát

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

19/05/2017

Mời họp xem xét đề xuất điện mặt trời của Cty Hoàng Thái Gia và TTC

 8 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P.QHXD, P.TNMTg

 

Tiếp BQL Cao Bằng

11 giờ 00

BQL

BLĐ

TP/PP

 

Làm việc với Công ty Hoa Sen

15 giờ 00

KCN TB

KIều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

20/05/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: