Thứ Sáu | 07 | 04 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 03/4/2017 đến 08/4/2017

Lịch công tác tuần từ 03/4/2017 đến 08/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(03/04/2017  đến 08/04/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 03/04/2017

Giải quyết việc tại CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với CTy Môi Trường Xanh

15 giờ 00

Gò Dầu

Kiều Công Minh

Đ/c H. Sơn

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc tại CQ

Sáng

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

04/04/2017

Dự tiếp TLS Mỹ

10 giờ 45

VP UB

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp theo thư mời UBND tỉnh

14 giờ 30

VPUB tỉnh

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Sáng

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp Sở Y Tế

Chiều

SYT

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

05/04/2017

Dự họp đối thoại với Ông Dương Văn Trào

8 giờ 00

UBND Bến Cầu

Kiều Công Minh

P. TNMTg

 

Giải quyết việc tại Mộc Bài

Chiều

Mộc Bài

Kiều Công Minh

 

 

Họp với Sở -ngành giải quyết kiến nghị của Cty Tân Cảng

Sáng

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 06/04/2017

Nghỉ lễ

 

 

 

 

 

Đi Campuchia

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

07/04/2017

Giải quyết việc tại CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp CB chủ chốt

15 gờ 00

BQL

BLĐ

TP/PP

 

Thứ 7

08/04/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: