Thứ Ba | 28 | 03 | 2017 | (GMT+7)

Liên thông giải quyết thủ tục hành chính

Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư trong các KCN, KCX, KKTCK trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

         

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKTCK trên địa bàn tỉnh. Góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút các dự án đầu tư vào các KCN, KCX, KKTCK. Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư trong các KCN, KCX, KKTCK trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

         

          Từ ngày 15/08/2016, nhà đầu tư có quyền lựa chọn thực hiện theo cơ chế liên thông này hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư và các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đặt tại trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế, là bộ phận đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, luân chuyển cho Phòng chuyên môn, cơ quan phối hợp; tiếp nhận kết quả và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông.

 

          Các thông tin quy định về quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, biểu mẫu, tờ khai, mức thu phí (nếu có) đối với từng loại hồ sơ, thủ tục hành chính liên thông sở Kế hoạch và Đầu tư được đăng tải trên website: Taniza.vn, mục Thủ tục hành chính.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: