Thứ Tư | 22 | 03 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 20/3/2017 đến 25/3/2017

Lịch công tác tuần từ 20/3/2017 đến 25/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(20/03/2017  đến 25/03/2017)

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 20/03/2017

Họp Đảng ủy KKT

8 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

Nguyễn Hồng Sơn

ĐUV

 

Tiếp Công Ty Ven Key

13 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

P. QLĐT

 

Tiếp Cty Bài Hung

14 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Giải quyết việc  tại CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc  tại CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

21/03/2017

Đi cơ sở

sáng

Xa Mát

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc  tại CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp UBND tỉnh

sáng

UBND tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết việc  tại CQ

Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

22/03/2017

Giải quyết việc tại CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Công Ty Hua Xin

15 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Chủ tịch Công Ty Sai Lun

16 giờ 00

BQL 

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Xa Mát

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc tại CQ

Sáng

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Làm việc với tư vấn thiết kế dự án ODA

Chiều

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 23/03/2017

Dự họp theo lịch của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp

8 giờ 00

Đảng Ủy Khối DN

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc tại CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/03/2017

Họp giao ban Quý với Ba Vet - KPC

9 giờ 00

Mộc Bài

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QLDN

 

Giải quyết việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/03/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: