Thứ Tư | 15 | 03 | 2017 | (GMT+7)

Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

 

Thông tư nêu rõ thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới là thương nhân Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động  mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Theo đó, căn cứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh lực chọn thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.
Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Công thương  tỉnh biên giới nơi có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giớitheo mẫu quy định, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương trình UBND Tỉnh biên giới danh sách thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện  theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của Sở Công thương, UBND Tỉnh biên giới công bố danh sách thương nhân được thực hiện
hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Trường hợp từ chối lựa chọn thương nhân, UBND tỉnh biên giới trả lời thương nhân bằng văn bản nêu rõ lý do.

Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg.

Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới phải đáp ứng quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu phải đáp ứng quy định định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: