Thứ Ba | 14 | 03 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 13/3/2017 đến 18/3/2017

Lịch công tác tuần từ 13/3/2017 đến 18/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(13/03/2017  đến 18/03/2017)

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 13/03/2017

Họp giao ban tuần

8 giờ 00

BQL

LĐB

TP/PP

 

Tiếp Cty Việt Nam Mộc Bài

15 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Xử lý việc tại CQ

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Xử lý việc tại CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

14/03/2017

Xử lý việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Xử lý việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp tại Mộc Bài

Sáng

Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Xử lý việc tại CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

15/03/2017

Tiếp BQL Khu Nam Sài Gòn

10 giờ 00

Mộc Bài

Kiều Công Minh

P. QLDN

 

Xử lý công việc tại Mộc Bài

Chiều

Mộc Bài

Kiều Công Minh

P.QLDN

 

Xử lý công việc tại Mộc Bài

 

Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Xử lý việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 16/03/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp CT, PCT

14 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Xử lý việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Xử lý việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

17/03/2017

Làm việc với Cty Tân Cảng Hiệp Lực

9 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QHXD, P.TNMTg

 

Dự lễ ký kết hợp tác Huyện Ủy GD và VRG

14 giờ 00

KCN Phước Đông

Kiều Công Minh

 

 

Xử lý việc tại CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Xử lý việc tại CQ

Sáng

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Họp UBND tỉnh

Chiều

UBND tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

18/03/2017

Tiếp BQL KKT Lào Cai

10 giờ 00

BQL

LĐB

TP/PP

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: