Thứ Hai | 06 | 03 | 2017 | (GMT+7)

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Trong 02 ngày 22/2 và 24/2/2017 Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số công ty trong Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

           Việt Nam thuộc nhóm 10 nước có số người hút thuốc lá nhiều chất trên thế giới: trung bình cứ 2 nam giới có 1 người hút thuốc, 2/3 phụ nữ và trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc lá tại nhà, 33 triệu người không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà; trên 05 triệu người trưởng thành không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nơi làm việc(Nguồn Sở Y tế tỉnh Tây Ninh).

           Nhằm phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao nhận thức của lãnh đạo các công ty, công nhân viên, người lao động làm việc trong các KCN về tác hại của thuốc lá, đảm bảo môi trường làm việc không khói thuốc, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Y tế đã tổ chức truyền thông chuyên đề phòng, chống tác hại thuốc lá.

           Trong buổi tuyên truyền, Bác Sĩ Chuyên khoa II Trần Thung đã thông tin đến lãnh đạo công ty, công nhân viên, người lao động các vấn đề chủ yếu như sau:

1. Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam hiện nay.

2. Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động.

3. Những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

Buổi tuyên truyền tại công ty TNHH Ilshin Việt Nam

 

Buổi tuyên truền tại công ty TNHH Lu Thai Việt NamCác tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: