Thứ Ba | 28 | 02 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 04/3/2017

Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 04/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(27/02/2017 đến 04/3/2017)

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 27/02/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp theo thư mời UBND tỉnh

13 giờ 30

VP UBND

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Sáng

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

Chiều

VP Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

28/02/2017

Dự họp theo thư mời họp của  UBND tỉnh

9 giờ 30

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp CT  UBND tỉnh tiếp Cty Phi Long

13 giờ 30

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp CT UBND tỉnh làm việc với Chủ tịch Công ty Hansol

16 giờ 00

KCN Phước Đông

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

Cả ngày

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

01/3/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Đồn BP Mộc Bài mời họp mặt

17 giờ 30

CKMB

Kiều Công Minh

 

 

Họp BCHQS TP

 13giờ 30

HT BCHQS Thành Phố

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

Cả ngày

VP Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 02/3/2017

Mời họp tham mưu thực hiện Thông tư 03- Bộ KHCN về thẩm tra công nghệ

8 giờ 00

BQLKKT

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P.QLDN

 

Mời họp xem xét đề xuất của Công ty Đầu tư Phi Long

14 giờ 00

BQLKKT

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P.QLDN, P.QHXD, P.TNMTg

 

Làm việc tại Xa Mát

Cả ngày

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

03/3/2017

Dự làm việc Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp và CTY Bao Bì Trà Phí

9 giờ 30

Cty Bao Bì Trà Phí

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Đoàn Bộ Công thương

Cả ngày

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

04/3/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: