Thứ Ba | 21 | 02 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 25/02/2017

Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 25/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Trưởng ban và Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế

(20/02/2017  đến 25/02/2017)

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 20/02/2017

Giải quyết công việc cơ quan

Sáng

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết công việc tại Mộc Bài

sáng

Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Tiếp Mr Ryu - VNMB

14 giờ 30

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Chiều

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Nghỉ phép

Cả ngày

 

Phạm Văn Sơn

 

 

    Thứ 3

21/02/2017

Họp ĐUKKT

8 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

Nguyễn Hồng Sơn

Cùng ĐUV

 

   Tiếp TGĐ mới Cty Giày VNMB

15 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Chiều

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Nghỉ phép

Cả ngày

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 4

22/02/2017

Mời họp tính tiền thuê đất Cty Nhất Phương

8 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

P. TNMTg

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Chiều

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 5 23/02/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp Chủ tịch/ Phó Chủ tịch

14 giờ 00

UBND tỉnh

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết công việc tại Mộc Bài về Đề á cấp nước

Cả ngày

Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

24/02/2017

Họp xử lý tồn tại HĐ  giữa Cty Hiệp Thành và VN Mộc Bài

9 giờ 00

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

P.TNMTg, P. QLĐT

 

Giải quyết công việc cơ quan

Cả ngày

Ban Quản lý

Nguyễn Hồng Sơn

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết công việc cơ quan

Chiều

Ban Quản lý

Kiều Công Minh

 

 

Thứ 7

25/02/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: